Հայ-գերմանական համագործակցություն

 

 

Հ/ հ

 

 

Առաջարկություններ (գիտական ծրագրի վերնագիրը և այլն), հայերենով և անգլերենով

Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության համապատասխան բուհը կամ գիտական հաստատությունը (հայերենով և

անգլերենով)

Տվյալ     կազմակերպության հետ        համագործակցության նախադրյալների մասին ամփոփ տեղեկատվություն

 

Առաջարկվո ղ ծրագրի կատարման ժամկետներ ը

1

 

SEVAN դետեկտորների ցանցի ընդլայնումը արևելյան Եվրոպայում, նոր հանգուցների տեղադրում Բեռլինում և Համբուրգում, Գերմանիա:

 

Enlarging East-European SEVAN network to Berlin and Hamburg, Germany

 

 

Գերմանական Էլեկտրոնային սինխրոտրոն:

 

German Electron Synchrotron, (DESY)

 

 

Շուրջ 50 տարվա շարունակական համագործակցությու ն:

 

50 years of continuous Collaboration

 

 

 

 

 

2019-2020

 

 

 

 

2

 

Կայծակների պարպումների հետազոտությունը արագ տեսախցիկներով:

 

Research of lightning discharges with fast camera (1000 fps)

 

 

Կարլսռուեի Տեխնոլոգիական Ինստիտուտ

 

Karlsruhe institute of Technology (KIT)

 

Շուրջ 30 տարվա շարունակական համագործակցությու ն:

 

30 years of continuous Collaboration

 

 

 

 

2019-2020

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Նոր Ամբերդ ամառային դպրոց Հայաստան – Բրանդերբուրգ:

 

Nor Amberd Summer school for physics Armenia-Brandenburg (ARBRA)

 

 

 

 

Ակադեմիական փոխանակումների գերմանական ծառայություն

 

DAAD

 

2017 և 2018 թթ.

DAAD –ը

հովանավորել է Նոր Ամբերդում կազմակերպված ամառային դպրոցների կազմակերպմանը:

 

In 2017 and 2018 DAAD

supports schools in Nor Amberd

 

 

 

 

 

ամենամյա annually

4

 

Մթնոլորտային ճառագայթման ճշգրիտ չափումներ:

 

Precise measurements of the atmospheric radiation

Մաքս Պլանկի անվան ֆիզիկայի Ինստիտուտ, Վեռներ Հայզենբերգի Ինստիտուտ

 

Max Plank Institute for physics (MPI),

Werner Heisenberg Institute

 

 

Շուրջ 30 տարվա շարունակական համագործակցությու ն:

 

30 years of continuous collaboration

 

 

 

 

2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Պինդ մարմնի լյումինեսցենցիոն սպեկտրոսկոպիան սինխրոտրոն ճառագայթմամբ գրգռմամբ։

 

Luminescence spectroscopy of solid state materials under excitation by synchrotron radiation (SR)

 

 

 

 

 

 

ԴԵԶԻ, Համբուրգ DESY, Hamburg

 

վերջին 2 տասնամյակում ինտենսիվ համագործակցել ենք ԴԵԶԻ-ի մեր գործընկերների հետ սինքրոտրոն ճառագայթման ոլորտում։ Արդյունքում հեղինակավոր պարբերականներում տպագրվել են մի շարք հոդվածներ։

 

 

 

 

 

 

 

3 ամիս

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Pythia8 Մոնտե Կառլո պարամետրերի կարգաբերում Belle2 գիտափորձի համար

 

Pythia8 Monte Carlo parameter tuning for the Belle2 experiment

 

 

 

 

 

 

ԴԵԶԻ, Համբուրգ DESY, Hamburg

 

Շուրջ 30 տարվա շարունակական համագործակցությու ն DESY բարձր էներգիաների գիտափորձերում։ Համատեղ ներգրավվածություն միջազգային խոշոր գիտական ծրագրերում։ Զեկույցներ միջազգային հեղինակավոր գիտաժողովներին

 

 

 

 

 

 

 

2018-2028

 

7

 

 

 

 

 

 

Հիպերմիջուկային հետազոտություններ MAMI-ում, Մայնց

 

Hypernuclear studies at MAMI in Mainz.

 

Institut fur Kernphysik, Johannes Gutenberg- Universitat, 55099 Մայնց, Գերմանիա (պրոֆ. Josef Pochodzalla):

 

Մենք ներգրավված ենք թեթև      հիպերմիջուկների տրոհման պիոնների սպեկտրոսկոպիայի եւ ծանր      հիպերմիջուկների Օժէ նեյտրոնների սպեկտրոսկոպիայի հետ կապված փորձարարական ուսումնասիրություննե րի մեջ: Այս փորձարարական ծրագրերը ստեղծվել են համատեղ ջանքերով:

Ներկայումս ՄԳՏԿ A-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 տարի

 

 

 

 

 

2390 նախագծի շրջանակներում մենք մշակում ենք ժամանակի չափման նոր մեթոդ, որը մասնավորապես կօգտագործվի այդ փորձարարական հետազոտություններու մ: Պրոֆեսոր Յոզեֆ Պոխոձալան հանդես է գալիս որպես A-2390 նախագծի օտարերկրյա

գործընկեր:

 

 

8

Ֆոլկսվագեն

հիմնադրամի կողմից

ֆինանսավորվող

տարածաշրջանային

ասպիրանտական

ծրագիր՝ տեսական և

փորձարարական

ֆիզիկայի

բնագավառում

 

The Regional Doctoral

Program on Theoretical

and Experimental Parti-

cle Physics sponsored

by Volkswagen Founda-

tion

 

Բոննի

համալսարան,

Bonn University

 

 

Ծրագրի հայկական մասը ենթադրում է միացյալ մագիստրոսական և ասպիրանտական դասընթացի կազմակերպում ՝ տեսական ֆիզիկայի բնագավառում, գիտաժողովների և դպրոցների կազմակերպում և անցկացում, 3 ասպիրանտների կրթաթոշակ 600EUR/ամիս կամ 6300EUR/ամիս 6 մագիստրոսների համար, տարեկան 5 գիտական լեկցիաների անցկացում (յուրաքանչյուրը 56 ակադեմիական ժամ), դասախոսների և հետազոտողների գիտական այցերի կազմակերպում, գիտական այցեր Գերմանիայի Դաշնություն, համակարգչային հաշվողական տեխնիկայի տեղադրում և այլն։ Հայկական կողմին

հատկացվում է 1

 

 

 

 

 

ասպիրանտի կամ 3 մագիստրոսի դիրք Բոննի համալսարանում՝ գերմանական կողմի ֆինանսավորմամբ

 

 

Armenian part of this year project assume the creation of integrated (Master and PhD) courses on Theoretical Physics, organization of con- ferences and advanced schools, 3 PhD student 600EUR/month stipends (or 6 300EUR/month for six Mas- ter students), delivering of 5 lecture courses per year (56 academic hours each), invi- tation of lecturers and re- searchers, visits to Germany, installment of computer clus- ter etc. Armenian node has guaranteed one PhD stu- dent (or three master stu- dents) position(s) at Bonn University funded within Ger-

man Node budget.

 

 

Թարմացված է՝ 11/15/18