Միջոցառման համար հատուկ ժամանած՝ Անգլիայի, ԱՄՆ-ի, Գերմանիայի գիտնականները կատարում էին գիտական փորձեր:

Հայերեն Տեքստ Գոյություն Չունի
Թարմացված է՝ 09/29/18