ԲՈՀ-ի Նորություններ

ԲՈՀ-ի Հրամաններ

Թեզերի պաշտպանության 024 մասնագիտական խորհուրդ

Խորհրդի կազմը

Բեռնել - Խորհրդի կազմը - Թարմացված է՝ 01/30/19

Պաշտպանության ընդունվող մասնագիտություններ

Թեկնածուական ատենախոսություններ

Հայտարարություններ

Հուլիսի 2-ին, ժամը 16-00-ին սեմինարների դահլիճում (22 շենք, 3-րդ հարկ) տեղի կունենա 024 մասնագիտական խորհրդի հերթական նիստը:


Օրակարգում`


1. Վաչիկ Հրաչյայի Խաչատրյանի Ա.04.16 “Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա” մասնագիտությամբ ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման նպատակով ներկայացված "Թթվածնի ակտիվ թիրախ ցածր էներգիական միջուկային ռեակցիաների ուսումնասիրման համար" թեմայով թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը: 2. Գիտական ղեկավարն է` ֆ.մ.գ.թ. Ա.Թ.Մարգարյանը (ԱԱԳԼ):


Հուլիսի 2-ին, ժամը 14-00-ին սեմինարների դահլիճում (22 շենք, 3-րդ հարկ) տեղի կունենա Ֆիզիկայի 024 մասնագիտական խորհրդի հերթական նիստը:


Օրակարգում`


1. Հռիփսիմե Վարդանի Մկրտչյանի Ա.04.16 “Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա” մասնագիտությամբ ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման նպատակով ներկայացված "Երկրի մակերևույթին մոտ էլեկտրական դաշտի փոփոխության ուսումնասիրությունը ամպրոպների ընթացքում և լավ եղանակի ժամանակ" թեմայով թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը: Գիտական ղեկավարն է` ֆ.մ.գ.դ. Ա.Ա.Չիլինգարյանը (ԱԱԳԼ):


Մայիսի 24-ին, ժամը 14-00-ին սեմինարների դահլիճում (22 շենք, 3-րդ հարկ) տեղի կունենա Ֆիզիկայի 024 մասնագիտական խորհրդի հերթական նիստը:


Օրակարգում`


Հովհաննես Շմավոնյանի Ա.04.02 §Տեսական ֆիզիկա¦ մասնագիտությամբ ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար ներկայացված` «Օսցիլյատոր և Կուլոն համակարգերի սուպերինտեգրվող դեֆորմացիաները» թեմայով թեմայով թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը: Գիտական ղեկավարն է` ֆ.մ.գ.դ. Ա.Պ. Ներսեսյանը (ԱԱԳԼ):


Մարտի 15-ին, ժամը 14-00-ին սեմինարների դահլիճում (22 շենք, 3-րդ հարկ) տեղի կունենա Ֆիզիկայի 024 մասնագիտական խորհրդի հերթական նիստը:


Օրակարգում`


Ելենա Ապրեսյանի Ա.04.02 "Տեսական ֆիզիկա" մասնագիտությամբ ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար ներկայացված` "Հոլլի քվանտային երևույթի որոշ ասպեկտները" թեմայով թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը: Գիտական ղեկավարն է` ֆ.մ.գ.դ. Ա.Գ.Սեդրակյանը (ԱԱԳԼ):