Բռնոյի Տեխնոլոգիական Համալսարանի Գիտափորձը

Չեխիայի՝ Բռնո տեխնոլոգիական համալսարանից ժամանած հետազոտական խումբը ԱԱԳԼ-ի փորձարարական բաժանմունքի հետ միասին,  հունիսի 2-ից մինչև հունիսի 9-ը ակտիվ մասնակցություն ունեցան կոլաբորատիվ գիտափորձի անցկացման գործում։ 
 

Գիտափորձը հաջողությամբ իրականացավ, ինչի արդյունքում կնքվեց համագործակցության պայմանագիր հետագա գործունեություն իրականացնելու համար։

 

Թարմացված է՝ 07/04/19