Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայի /ԵրՖԻ/ 2018թ. գիտական նվաճումները

2018թ. ԱԱԳԼ-ի գիտաշխատողները ըստ Թոմսոն Ռոյթերզ գիտական շտեմարանի տվյալների՝ տպագրել են բարձր արդյունավետության ամսագրերում 400: Այս թիվը ԱԱԳԼ-ի պատմության ամենաբարձր ցուցանիշն է՝ 16,000 հղումներով: ԱԱԳԼ-ի հետագա ծրագրերից է՝ ՏՏ/Տվյալների Վերլուծության, Միջուկային գիտության և բժշկության կիրառությունների նոր կենտրոնների հիմնումը, ինչպես նաև բիոսենսորների նոր հետազոտությունը: Նկարներում պատկերված են վերջին տասը տարիների հրատարակությունների միտումը:
Թարմացված է՝ 03/22/19