ԱԱԳԼ (ԵՐՖԻ) -ՈՒՄ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Դեկտեմբերի 23-ին Ալիխանյանի Անվան Ազգային Գիտական Լաբորատորիայի (Երևանի
Ֆիզիկայի Ինստիտուտ) 22 շենքի սեմինարների դահլիճում՝ ժամը 10:00-ից մինչև
17:00-ն կանցկացվի Մինի-Սիմպոզիում/Կոնֆերանս
"ԱԱԳԼ (ԵՐՖԻ)-ՈՒՄ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ " թեմայով:

 ԱԱԳԼ (ԵՐՖԻ) -ՈՒՄ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Երկուշաբթի, Դեկտեմբերի 23

 

10.00  – 10.20 Բացման խոսք  -  Ա. Ապրահամյան

10.20  – 13.00 Նիստ1: Նախագահող՝  Հ. Մարուքյան

10.20  – 10.50 O-Երկ-01  Ա. Հակոբյան – ԱԱԳԼ-ում ԼՈՒԷ-75 էլեկտրոնների գծային

                                            արագացուցչի վիճակը (ԱԱԳԼ)

10.50  – 11.20 O-Երկ-02  Ա. Բալաբեկյան – ԵՊՀ Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնում

                                            կատարվող գիտական հետազոտությունները (ԵՊՀ)

11.20  – 11.50  Սուրճի ընդմիջում

11.50  – 12.10 O-Երկ-03  Ռ. Ավետիսյան – Բնական ռենիումի  թիրախի

                                            ճառագայթումը ԼՈՒԷ-75-ի վրա (ԱԱԳԼ)

12.10  – 12.25  O-Երկ-04  Հ. Մկրտչյան – Nb իզոտոպի ֆոտոառաջացման հետազոտությունն

                                           ակտիվացիոն մեթոդով ԼՈՒԷ-75-ի վրա(ԱԱԳԼ)

12.25  – 12.55  O-Երկ-05  Գ. Հովհաննիսյան – Sc-47 և Cu-67 իզոտոպների ստացումը

                                            ֆոտոմիջուկային ռեակցիաներում (ԵՊՀ)

13.00  – 14.00  Ճաշի ընդմիջում

 

14.00  – 16.35 Նիստ 2: Նախագահող՝  Հ. Գուլքանյան

14.00  – 14.30 O-Երկ-06  Ա. Մարգարյան – Միջուկային ուսումնասիրությունները

                                            Ցիկլոտրոն C18/18-ի օգնությամբ (ԱԱԳԼ)

14.30  – 14.50 O-Երկ-07  Վ. Խաչատրյան – O-16-ի կլաստերային կառուցվածքի

                                            ուսումնասիրումը  Ցիկլոտրոն C18/18-ի օգնությամբ (ԱԱԳԼ)

14.50  – 15.10 O-Երկ-08  Ս. Ժամկոչյան – Բարձր ժամանակային լուծողականությամբ,

                                             արագագործ և ճառագայթակայուն կէՎ էլեկտրոնների

                                             դետեկտոր (ԱԱԳԼ)

15.10  – 15.40  Սուրճի ընդմիջում

15.40  – 16.00 O-Երկ-09  Ս. Ամիրխանյան – Բիսմութից մեկ և ավելի նեյտրոնների

                                             ֆոտոառաքման ռեակցիաների հետազոտումը (ԱԱԳԼ)

 16.00  – 16.20 O-Երկ-10 Տ. Քոթանջյան – Պղնձի միջուկներից կոբալտի

                                             ռադիոիզոտոպների ֆոտոառաջացման հետազոտումը                     

                                             (ԱԱԳԼ)

16.20  – 16.35   Եզրափակիչ խոսք  -  Հ. Մարուքյան  

Թարմացված է՝ 12/12/19