2008 թվականից Հարավային Կովկասի երեք երկրներում, որոնք Խորհրդային Միության փլուզումից հետո մեծ մասամբ շարունակում էին առաջնորդվել խորհրդային գիտակազմակերպչական ավանդույթներով, սկսվեց գիտության համակարգի բարեփոխումը։

Բարեփոխումները երեք երկրներում ընթանում են տարբեր ուղղություններով և արագությամբ։

Հայաստանն ընտրել է գիտության բարեփոխումների1 համակցված տարբերակ՝ ներդնելով տարբեր երկրների հաջողված փորձը (հիմնական ուղղություն ընտրելով եվրոպական գիտակազմակերպչական փորձը)։

More...