«ԱԻԱլիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա» հիմնադրամը հայտարարում է երիտասարդների մասնակցությամբ նորարարական  նախագծերի մրցույթ: Մրցույթն անցկացվում է «ԱԻ.  Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայի  ֆիզիկայի բնագավառում արդիական գիտական ներուժի ապահովմանծրագրով  նախատեսված միջոցառումների համաձայն: Մրցույթի անցկացման կանոնակարգը, ժամկետները և պայմանները բերված են հավելվածներ 1, 2, 3, -ում:

 

Մրցույթի Հավելվածներ: