Ընդունել ի գիտություն, որ հիմք ընդունելով "Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածը ու "Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ե լ  է 2017 թվականի սեպտեմբերի 18-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել 2017 թվականի սեպտեմբերի 23՝ շաբաթ օր: