Հարգելի աշխատակիցներ.
ԵրՖԻ-ի կայքում տեղադրված են գիտական աստիճան ունեցող աշխատակիցների գիտական արդյունքների նախնական 
տեղեկությունները (Bibliometrics}.Տեղեկությունների աղբյուրներն են Google Scholar, Inspire: Եթե դուք ունեք ուղղումներ և լրացումներ, խնդրում ենք ներկայացնել այն ԵրՖԻ-ի գիտ. քարտուղարին 10 օրվա
ընթացքում (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ): Այն դեպքերում, երբ աշխատանքները կատարված են համահեղինակների հետ,
ցանկալի է նկարագրել անձնական ներդրումը հոդվածներում: ԵրՖԻ-ի գիտ. քարտուղար Տ. Համբարձումյան