• Փորձարարական Բաժին
  • Տիեզերական ճառագայթների բաժին
  • Տեսական ֆիզիկայի բաժին
  • Հաշվիչ ֆիզիկա եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին
  • Կիրառական ֆիզիկայի հետազոտությունների բաժին
  • Իզոտոպների հետազոտման և արտադրության բաժանմունք
  • Կոսմոլոգիայի և աստղաֆիզիկայի կենտրոն