ՀՀ Նախագահ Դոկտոր Արմեն Սարգսյանն այցելեց Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային լաբորատորիա (Երեւանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)