Frontiers of Modern Physics (Seminar for young scientists, postgraduate students and undergraduates)

Ժամանակակից ֆիզիկայի մարտահրավերներ (Սեմինար երիտասարդ գիտնականների, ասպիրանտների և մագիստրանտների համար)

25 April 2013

15 May 2013

30 May 2013

31 May 2013

18 June 2013

25 June 2013

1 July 2013

11 July 2013

24 July 2013

14:00 30 July 2013

16:00 30 July 2013

29 August 2013

5 September 2013

17 September 2013

19 September 2013

10 прорывных направлений в науке